Chính sách cookie

Cookie là các tập tin nhỏ chứa thông tin, được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Cookie này cho phép chúng tôi nhận dạng và phân biệt bạn với những người dùng khác khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.

Cookie chứa thông tin như địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt, loại hệ điều hành, số lần truy cập và hoạt động của người dùng trên trang web. Chúng không chứa thông tin cá nhân như tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.

2. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi nhớ những lựa chọn và thiết lập của bạn trên trang web, như ngôn ngữ, vị trí và các cài đặt cá nhân khác. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, như những trang bạn truy cập và thời gian bạn dành trên mỗi trang.

Các thông tin thu thập từ cookie giúp chúng tôi phân tích và nâng cao trải nghiệm người dùng trên trang web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chạy quảng cáo cá nhân hóa và theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.

  • Cookies cần thiết: Chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết để cho phép bạn truy cập vào trang web và sử dụng chức năng cơ bản.
  • Cookies thống kê: Chúng tôi sử dụng các cookie thống kê để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của bạn.
  • Cookies quảng cáo: Chúng tôi sử dụng các cookie quảng cáo để hiển thị quảng cáo cá nhân hóa dựa trên sở thích và hành vi của bạn trên trang web.

3. Điều khiển cookie

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn có thể đồng ý hoặc từ chối việc sử dụng cookie. Thông qua phần cài đặt trình duyệt của bạn, bạn có thể quản lý và xóa cookie đã tồn tại trên máy tính của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số chức năng của trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi một thông báo cookie đã được hiển thị, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này.