Chính sách bảo mật

Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin chỉ cho các mục đích mà bạn đã đồng ý. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tạo tài khoản, đăng ký bản tin, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại, và các thông tin khác liên quan.

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập các thông tin không cá nhân thông qua việc sử dụng các công nghệ như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, và thời gian truy cập.

  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, để tương tác với bạn và cung cấp thông tin liên quan. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho thông tin truyền tải trên internet.

  • Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và theo yêu cầu pháp lý.

4. Liên kết bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba này. Bạn nên đọc kỹ chính sách riêng tư của những trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Bất kỳ thay đổi nào về Chính sách quyền riêng tư này sẽ được thông báo trên trang web và/hoặc gửi thông báo qua email đăng ký. Bạn nên kiểm tra lại định kỳ Chính sách quyền riêng tư để cập nhật các thay đổi.