Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với casinosodo-vn.click! Trang web này được cung cấp cho bạn dưới các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những quy định này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau:

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, thông tin, tài liệu, hình ảnh, video và các thành phần khác của trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của casinosodo-vn.click hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

Trong trường hợp sử dụng nội dung từ trang web, bạn phải tuân thủ các quy định bản quyền và không được loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ thông tin bản quyền, thương hiệu hoặc thông điệp bảo mật nào.

  • Mọi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xem xét và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.
  • casinosodo-vn.click không chịu trách nhiệm đối với nội dung và hành động của bên thứ ba có liên kết đến trang web này.

2. Thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng trang web casinosodo-vn.click, bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin này và sử dụng nó chỉ cho mục đích phục vụ bạn. Để biết thêm chi tiết về việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn đảm bảo thông tin cá nhân bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có trách nhiệm duy trì bảo mật tài khoản và không chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bất kỳ ai khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ các quy định về thông tin cá nhân.

3. Giới hạn trách nhiệm

Trang web casinosodo-vn.click được cung cấp dưới dạng 'nguyên trạng' và 'có sẵn khi có sẵn'. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động liên tục, an toàn và không gặp lỗi.

  • casinosodo-vn.click không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoặc hành động của bên thứ ba có liên kết đến trang web này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi là tại riêng bạn cùng với rủi ro của bạn.